Komende jaren gaat er veel gebeuren in onze rustige wijk. Kijk voor meer info op de website van de gemeente.

projecten in onze wijk

Eind 2020 heeft de gemeente Leiden een ontwikkelperspectief vastgesteld voor de hele Mors. Onze wijk in hier onderdeel van. Kijk ook hier het filmpje. Of lees het perspectief zelf.

Aan de Vondellaan zullen komende jaren woningen worden gebouwd op de Motorhuislocatie en Mercedeslocatie. Hiervoor heeft de gemeente een gebiedsvisie geschreven. In 2023 zal gestart worden met de bouw van de woningen op de Motorhuislocatie. Kijk ook eens op de website van de ontwikkelaar.

De kruising aan de Vondellaan-Plesmanlaan zal worden aangepast. Begin 2022 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. In 2022 worden voorbereidende werkzaamheden en onderzoeken uitgevoerd. Wil je meedenken, geef je dan op voor het tevredenheidspanel Leidse Ring Noord. Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden mail ons of de aannemer: omgeving.plesmanlaan@boskalis.com.

De Verbeekstraat ligt naast de Plesmanlaan 100 en zal de komende jaren ook worden aangepakt. Vooralsnog wordt er gesproken over 700-1000 woningen die daar worden gebouwd. start bouw 2023. Wilt u meer weten. Vraag dan bij ons de uitgangspunten voor de bouw op.

Op de locatie van Urban Interest (voormalig Jacobs-kantoor) aan de Plesmanlaan 100 is het plan 400 woningen te realiseren. Hiervoor zal er op het bestaande gebouw verdiepingen worden toegevoegd. start bouw 2022.

Pal naast de Morskring zijn 14 gasloze woningen gebouwd. Genoemd Statendijck. De nieuwe bewoners zijn hier al ingetrokken.