Komende jaren gaat er veel gebeuren in onze rustige wijk. Kijk voor meer info op de website van de gemeente.

projecten in onze wijk

Eind 2020 heeft de gemeente Leiden een ontwikkelperspectief vastgesteld voor de hele Mors. Onze wijk in hier onderdeel van. Kijk ook hier het filmpje. Of lees het perspectief zelf.

Aan de Vondellaan zullen komende jaren woningen worden gebouwd op de Motorhuislocatie en Mercedeslocatie. Hiervoor heeft de gemeente een gebiedsvisie geschreven. In 2026 zal gestart worden met de bouw van de woningen op de Motorhuislocatie. Kijk ook eens op de website van de ontwikkelaar.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar de ontwikkeling van de Mercedeslocatie en IJshal. De intentie-overeenkomst met de eigenaar wordt verwacht in 2023.

De kruising aan de Vondellaan-Plesmanlaan zal worden aangepast. Begin 2022 heeft het bestemmingsplan ter inzage gelegen. De wijkvereniging heeft hierop een Zienswijze ingediend. In 2023 wordt gestart met de bouw. Mocht je vragen hebben over de werkzaamheden mail ons of de aannemer: omgeving.plesmanlaan@boskalis.com.

De Verbeekstraat ligt naast de Plesmanlaan 100 en zal de komende jaren ook worden aangepakt. Vooralsnog wordt er gesproken over 700-1000 woningen die daar worden gebouwd. In 2023 start de bouw. Wilt u meer weten, vraag dan bij ons de uitgangspunten voor de bouw op.

Op de locatie van Urban Interest (voormalig Jacobs-kantoor) aan de Plesmanlaan 100 is het plan 413 woningen te realiseren. Hiervoor zal er op het bestaande gebouw verdiepingen worden toegevoegd. Start bouw 2023.

Op het voormalige Werninckterrein zullen ongeveer 700 woningen worden gebouwd. Daarnaast zijn er plannen om een fietsbrug te maken over de Dr. Lelylaan richting Transvaal. Meer informatie vind je hier.

Op de plek van het oude belastingkantoor tot en met de tijdelijke Morspoortgarage komen 500 nieuwe woningen en een nieuw en groter sociaal pension. Daarnaast komen er ook veel parkeerplaatsen. De grond wordt verkocht aan een Leidse woningcorporatie. Het bestemmingsplan is ter inzage gegaan. De wijkvereniging heeft hierop een zienswijze ingediend. 

Pal naast de Morskring zijn 14 gasloze woningen gebouwd. Genoemd Statendijck. De nieuwe bewoners zijn hier al ingetrokken.

De Gemeente Leiden wil de binnenstad van Leiden autoluw maken. Onderdeel daarvan is  het plan om de Morsweg en de Rijnzichtbrug voor doorgaand verkeer af te sluiten. We schreven daar onlangs een stukje over wat dat betekent voor de inwoners van de Lage Mors, lees dat hier.